تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال معرفی کاندیدای انتخاباتی

برای همه قشقایی ها توصیه میکنم این کانال را از دست ندهند

92

اخبار

نام کاربری : illdash@