تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال معرفی کتاب

در این کانال به معرفی کتابها و اخباری راجع به انتشار کتابها جدید درج می شود و همچنین سرگرمی ها ی مناسب و فرهنگی

26

فرهنگی و هنری

نام کاربری : entesharat12@