تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال معماری ساختمان

در این کانال
ایده ها ، اخبار، تصاویر مرتبط ، مطالب آموزشی در مورد:
دکوراسیون داخلی
تاسیسات
و معماری ساختمون
جهت آشنایی با جدید ترین تکنولوژی ها و مطالب فنی در این زمینه ها ارائه خواهد شد.

26

معماری

نام کاربری : memarisakhtemoon@