تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مغــــــــــزدررفتــــــــــہ

تکست های فاز سنگین .برنامه های پر کاربد .استیکر های جدید هروز

50

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : maghzdarrafteh67@