تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مقر جبهه عملیات شهید معلمی

کاری از
قرارگاه جهاد فرهنگی
(معبرسایبری شهید دکتر حاج عباس معلمی)
دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی شهرضا

113

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : magharfarhangishahidmoalemi@