تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال منتظرهای فرج را دوست دارم

کانالی برای دعای فرج و تصاویز باکیفیت مذهبی مناسبتی و اشعار مدح اهلبیت

11

مذهبی

نام کاربری : faghat_faraj313@