تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مهندسی ساخت وتولید

کانال مهندسی ساخت وتولید باحضوراستادان ودانشجویان کاردانی وکارشناسی دانشگاه های برتر کشور درشته ساخت وتولید

167

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : mohandesisakhtvatolid@