تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مهندسی مالی

کانالی در ارتباط با رشته مهندسی مالی بوده.فایلها و جزوه های این رشته در آن بارگذاری میشود.همچنین مطالب اقتصادی و مالی در آن یافت میشود

316

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : financial_engineering@