تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مهندسی مکانیک

اطلاعات در مورد استانداردها،نرم‌افزار ها،جوشکاری،ساخت وتولید ،تاسیسات و........

1013

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : mechaniciran@