تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مهندسی نقشه برداری

آموزش تخصصی وکارگاهی نقشه برداری ودسترسی به جزوات ونرم افزارها

114

آموزش

نام کاربری : surveyingengineer@