تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مهندسی کسب و کار

بازاریابی ؛ فروش، کار افرینی، کسب و کار،تبلیغات،مذاکره

89

آموزش

نام کاربری : business2020@