تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مهندس جعفری نوده

کانال اطلاع رسانی هواداران مهندس جعفری نوده

94

اخبار

نام کاربری : jafarinodeh_channel@