تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال موبایل مرکزی (FIRST )

مرکز پخش لوازم جانبی موبایل مرکزی در استان اصفهان با 5 شعبه به مدیریت آقای اکبر اکبری
فروش به صورت کلی و جزیی