تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال موسسه آموزش عالی رشدیه

این کانال جهت اطلاع رسانی ، با محتوای آخرین اخبار و اطلاعات آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی راه اندازی گردیده است .