تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال موسسه هنري شهرياري

كيترينگ . طراحي گيفت،تم عروسي، نامزدي ، تولد و...
وروديه، يادبود و...، با متد روز اروپا
فيلمبرداري و عكاسي از بله برون و خريد تا عروسي و پايتختي با بهترين تجهيزات روز سينمايي به صورت كاملا مستند

19

فرهنگی و هنری

نام کاربری : shahriari_art_group@