تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال موسيقي كلاسيك ايراني

اين كانال شامل قطعات موسيقي كلاسيك ايراني
از دوران قمر تا زمان حال و همچنين مطالب تاريخي نقاشي معرفي مكاتب نقاشي و شخصيت هاي برجسته ايران

12

فرهنگی و هنری

نام کاربری : radioiiran@