تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال موسیقی سنتی

این کانال درباره موسیقی مقامی/ سنتی، خبر دنیای موسیقی از جمله کنسرت ها و ... می باشد.

63

موسیقی

نام کاربری : navayemastaneh@