تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال موسیقی های روز

در این کانال ما به تحلیل موسیقی های روز عرضه شده در مارکت ایرانی می پردازیم. برنامه های ویژه ای در دست داریم ! لطفا بپیوندید. پشیمان نخواهید شد!

20

موسیقی

نام کاربری : raptahlil@