تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال نابغه تایپ

دراین کانال بی نظیر برای اولین بار فیلم های تایپ ا0 انگشتی فارسی وانگلیسی وهم چنین تایپ بهترین اهنگ های موزیک ایران توسط نابغه تایپ مهرداد که دارای رکورد 95 کلمه بر دقیقه فارسی پیشرفته و72کلمه بر دقیق انگلیسی پیشرفته است قرار خواهیم داد

28

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : superstartype@