تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال نانو فناوران نوین

این کانال جهت اطلاع رسانی در خصوص اخبار و اطلاعات مرتبط با نانو فناوری و همچنین المپیادها و مسابقات نانو می باشد

33

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : nanosanjeshkhordad@