تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال نجوم

ارائه ی مطالب جدید ، به روز و کامل نجومی از جمله اختر فیزیک ، نجوم کروی ، مکانیک سماوی و ... . گفتمان های تخصصی برای منجمان حرفه ای و آشنایی با شگفتی های جهان برای آماتور ها.

20

آموزش

نام کاربری : haftorangkavir@