تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال نساجی و پوشاک ایران

اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای جدید صنایع نساجی و پوشاک
معرفی تولیدات و خدمات شرکتها در زمینه نساجی و پوشاک
اطلاع از تکنولوژیها و ماشین آلات جدید در صنایع نساجی و پوشاک
کاریابی و دعوت به همکاری شرکتها و اشخاص در زمینه نساجی و پوشاک