تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال نشریه مهندسی پزشکی

آموزش وکالیبر وانواع مقاله ها ، معرفی قسمت های مختلف بیمارستان معرفی تجهیزات پزشکی و تعمیرات آن جزوات و کتب مرتبط با این رشته و .....

19

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : bmengineering@