تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال نقاشان

هدف از راه اندازی این کانال معرفی نقاشان بنام و مشهور جهان در دهه های مختلف میلادی و نمایش مجموعه کامل آثار هنری آنهاست

133

عکس

نام کاربری : artchan@