تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال نقد سیگنالهای کانالهای مختلف

در کانالها و سایتهای مختلف بورسی، سهمهایی معرفی می شوند. در این کانال سهمهای مختلف در بوته نقد قرار میگیرند.

101

آموزش

نام کاربری : critic110@