تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال نمایش ایده

این کانال جهت نمایش اختراعات جدید و همچنین ایده های نو در تمام زمینه هاست و می تواند برای کاربران بسیار کاربردی باشد چون تعداد زیادی ایده ساده نیز وجود دارد که کاربران می توانند درستش کنند و ازش استفاده کنند.