تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال نوشته های عاشقانه

مطالب این کانال شامل اشعار و نوشته های دو شاعر، یعنی مهدی نایب پور و محمد علی نایب پور است.

14

فرهنگی و هنری

نام کاربری : mnayebpour@