تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال نکات زندگی

نکات مفید برای زندگی بهتر برای همه سنین
برترین عکس ها ازبهترین عکاسان جهان
عدم تبلیغ ومطالب بیهوده
مدیریت کانال توسط دانشجویان ارشد ودکترای دانشگاه تهران

131

آموزش

نام کاربری : zibatarinaks@