تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال هزاررود

كانال منطقه زيباي هزاررود،
آشنايي با لباس محلي، مناطق ديدني، غذاهاي خوشمزه محلي، آداب و رسوم منطقه

49

گردشگری

نام کاربری : hezarrood@