تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال همیار ناظر

همیار ناظر مهندس ناظر ، حقوق مهندسی ، فیلم های نظارت و معماری

415

معماری

نام کاربری : hamyarnazer_ir@