تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال هنر کاغذ و تا (اوریگامی )

اریگامی
هنری است در آن خوب دیدن تمرکز ذهن و بکارگیری ظرافت دستان بسیار مهم و مورد توجه است. (روزانه 1-2 طرح ارایه میشود)

47

فرهنگی و هنری

نام کاربری : iran_origami@