تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال هواداری پرسپولیس

پر از عکس های پرسپولیسی
هرروز اخبار و گزارش تمرین ها
عکس های ضد کیسه
هرشب بیوگرافی یکی از ستاره هاو..

223

ورزش ها

نام کاربری : perspolisfcfans@