تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال هواشناسی جامع

ارایه امار و ارقام دمایی و بارشی و بادی ، رطوبت و وقوع ریزگرد ها
پیش بینی وزش باد و و قوع بارش های برف و باران تا 2 هفته قبل
ارایه نقشه ها و مدل های تصویری پوشش ابر و پیش بینی طما و بارش

23

گردشگری

نام کاربری : irimoo@