تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال هیئت حاج حسین پاشا

تسریع در اطلاع رسانی مراسمات و انتشار مطالب مذهبی و رفع شبهات وارده

13

مذهبی

نام کاربری : hajhoseinpasha@