تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال هیئت عزاداران شیفتگان

مطالب پیرامون مذهبی -اهل بیت-مساعل و جلسات هیئت

20

مذهبی

نام کاربری : shiftegan_kusar@