تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال هیئت غریبان مدینه

کانال هیت غریبان مدینه غرب اراک، جهت ترویج ونشر فرهنگ و سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیه سلام وارائه ی کتب احادیث فیلم عکس ونرم افزار های مورد نیاز با ارائه قوی ترین اسناد.

43

مذهبی

نام کاربری : gharibanmadinegharbarak@