تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال واجب است بدانیم!

آشنایی با احکام کاربردی / روزی سه مسئله
/ کانال کاربردی و بدردبخور /
خیلی از ما با مسائل شرعی مون آشنا نیستیم و در نتیجه یا دین رو برای خودمون سخت می کنیم یا کار رو برای خودمون سخت می کنیم .
- بر هر کسی واجبه مسائلی که بهش احتیاج داره رو یاد بگیره .
* توجه : با یک کانال تمیز روبرو خواهید شد.

17

مذهبی

نام کاربری : ahkamchannel@