تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال ورزشهاي هوايي

اين كانال خبرها و فيلم ها و عكس هاي زيبايي از ورزشهاي هوايي ارائه ميكند.

15

ورزش ها

نام کاربری : acronaline@