تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال ورزشی

از طریق این کانال میتوانید در صورت رعایت قوانین به گروه ورزشی و قایقرانی ایرانیان به پیوندید.

45

ورزش ها

نام کاربری : tcrb_ir@