تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال پامکین

پامکین، مرجع رایگان آموزش های پروژه محور در حوزه برنامه نویسی است.

27

آموزش

نام کاربری : pumkin_website@