تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال پایان نامه کامپیوتر و آی تی

انجام پابانامه های کامپیوتر و آی تی
با اندیشگران ایران
تحت نظارت اساتید تهران شیراز و دانشجویان دکترای مالزی

143

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : optimization@