تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال پایتخت کشتی جهان شهر جویبار

کانالی با هزارو ششصد عضو و با حضور جهان پهلوانان ایرانی و بسیار مفرح