تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال پرواز تا ملکوت

مطالعه آیاتی چند از کلام الله مجید
بهمراه تفسیر صوتی
مناجات و رازو نیاز با خدا
روایات ، مطالب مذهبی
علوم قرآنی و ...
مطالب با سند و منبع صحیح

37

مذهبی

نام کاربری : parvaz_ta_malakoot@