تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال پرورش گل و گیاهان آپارتمانی

در این کانال سعی شده است نکات و دانسته های نگهداری گیاهان آپارتمانی و انواع گیاهان و بن سای ها به اعضا اموزش داده بشه

5214

آموزش

نام کاربری : lianpersian@