تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال پزشکی و خانواده

معرفی بیماریها و درمانهای علمی به زبان ساده و به درخواست اعضا .تفسیر ازمایشات پزشکی..اناتومی تصویری اعضا ی بدن ..امکان پرسش و پاسخ از پزشک کانال

237

سلامت و پزشکی

نام کاربری : elmisalamatchannel@