تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال پوشاک

فروش پوشاک به صورت عمده
برای تهرانی ها و کسانی که دسترسی به بازار تهران دارند تک فروشی هم داریم
یک کانال مناسب برای خانواده های مذهبی که به دنبال لباس مناسب هستند
ارزان و با کیقت بخرید