تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال پیام صوتی=تبلیغات جدید

ابزاری مناسب در اختیار
کانون های آگهی و تبلیغات
روابط عمومی ادارات دولتی
و افراد جویای کار و نمایندگی

14

شرکت ها

نام کاربری : payamsoti@