تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال پیشگیری اولیه از اعتیاد

کمپین پیشگیری اولیه
در این کمپین برآنیم با اطلاع رسانی در خصوص پیشگیری اولیه از اعتیاد گامی در جهت ارتقاء سلامت اجتماعی و افزایش آگاهی آحاد جامعه از خطرات و عوارض مصرف مواد اعتیادآور اعم از موادمخدر، مواد صنعتی و داروهای روان گردان برداریم.
در کانال مخصوص این کمپین، اطلاعات خود را در خصوص عوارض مصرف مواد اعتیادآور افزایش دهید.
Telegram.me/pishgiri1
لطفا گروه های مجازی را با این کمپین همراه سازید.
پیشگیری اولیه

39

سلامت و پزشکی

نام کاربری : pishgiri1@