تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال چالش انگیز

تو این کانال کلی چالش های باحال و بامزه میزاریم و شما اونارو انجام میدین و برای ما میفرستین و ما هم اونارو توی کانال میزاریم و دور هم کلی میخندیم
زود جوین بدین

85

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : chalesh_angiz@