تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال چرندنامه… لطایف و طنز

لطایف و‌اشعار طنز ملانصرالدین، عبید زاکانی، گل آقا، عزیز نسین و ...

78

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : charandname@